Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby towar oferowany Państwu w VOLLEY-SKLEPIE był najwyższej jakości i zobowiązujemy się do dostarczenia naszym Klientom towaru wolnego od wad. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy zastosowanie się do poniższych zaleceń (szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym Regulaminie).

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego zakupionego nie później niż 2 lata wcześniej, przysługuje Państwo uprawnienie do złożenia reklamacji towaru. W celu zgłoszenia reklamacji - w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności - należy dostarczyć zgłoszenie reklamacji (formularz) mailem na adres biuro@volley-sklep.pl lub pocztą na adres:

  Ewa Krakowczyk EVE Kredyty VOLLEY-SKLEP
  Ul. Barbary 1
  41-800 Zabrze
  tel. +48 504 039 400, 
  z dopiskiem „REKLAMACJA”

   
 2. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu w naszym sklepie oraz opis wady produktu. W tym celu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.
 3. W terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji otrzymają Państwo informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku, gdy wady wynikają z winy producenta, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany Klientowi (koszt takiej przesyłki pokrywa nasza firma). W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (np. uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), pracownik naszej firmy skontaktuje się z Klientem, w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy, wykonanej w formie zlecenia usługi odpłatnej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym Regulaminie, punkty 6 i 7.