Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy!
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
Sprzedawca:
o    Ewa Krakowczyk EVE Kredyty VOLLEY-SKLEP
o    NIP: 648-184-86-97, REGON: 273859972
o    Adres poczty elektronicznej: biuro@volley-sklep.pl
o    Tel: 504 039 400
o    Sklep internetowy:  www.volley-sklep.pl
 Dane konsumenta ( Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy wg.
(data i nr zamówienia)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Sposób zwrotu płatności, (nr. rachunku i nazwa banku, jeżeli płatność była realizowana za pobraniem, lub inny sposób zwrotu płatności).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
    Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   Data i podpis
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..